KČT, odbor Říčany

KČT, odbor Říčany

Oficiální stránky Klubu českých turistů, odbor Říčany

Přhlásit se:

Na tyto stránky se může přihlásit jakýkoliv člen KČT Říčany a pomoci s tvorbou obsahu. Pokud neznáte své přihlašovací údaje napište nám na náš email: kontakty

Historie

Asi 20 km jihovýchodně od centra Prahy, v mírně zvlněné krajině, kde polabská rovina přechází v posázavskou pahorkatinu, v kotlině z jedné strany obklopené lesy z nichž vytéká říčka Rokytka a Říčanský potok, leží v nadm. výšce zhruba 340 m.n.m. město Říčany. Pro tuto příznivou polohu se stalo vyhledávaným turistickým cílem už v dobách začátků turistiky. První zprávu o turistickém výletu z Prahy do Říčan zaznamenáváme v Časopise turistů z roku 1896. Později, za první republiky se stávají Říčany oblíbeným letním sídlem. Nejen příroda, ale ani historie nebyla k našemu městu skoupá. Prastarý původ Říčan zachycuje pověst, kterou ve své kronice zaznamenal již Václav Hájek z Libočan. Pověst se vztahuje k roku 748: tehdy došlo k bitvě mezi vyšehradským knížetem Nezamyslem a kouřimským Rozhoněm na poli řečeném Strhov ( dnešní Tehov ). Při této šarvátce udeřil Rozhoň také na říčanský dvorec, jakožto na pomezní pevnůstku vyšehradského knížectví, knížectví Čechů, ale byl poražen. Je tedy zřejmé, že už tehdy byly Říčany důležitým strategickým místem. A dále již následuje:

okolo roku 1200

po připojení říčanské župy k župě vyšehradské, Přemysl Otakar I. věnoval uvolněný dvorec (tvrz?) Petru zeVšechrom.

rok 1200 – 1420

páni z Říčan a na Říčanech – syn Petra ze Všechrom, Ondřej ze Všechrom, za vlády Přemysla Otakara II. zastával úřad nejvyššího komorníka – nejvyšší úřad v království. Opouští dřevěný hrádek a buduje překrásný kamenný hrad (1260) v Říčanech. Po Říčanech se začíná psát až jeho vnuk Oldřich.

husitské války

hrad obležen Žižkovým vojskem a 4.listopadu 1420 dobyt pražany.

rok 1449

3.září na hradě cestou z Poděbrad na Karlštejn zemřel nejvyšší purkrabí Menhart z Hradce, postava nechvalně proslulá přeběhlictvím z tábora kališníků.

rok 1572

Říčany kupuje Jaroslav Smiřický ze Smiřic a na Kostelci (nad Černými lesy). V majetku Smiřických jsou Říčany necelých padesát let. Po bitvě na Bílé hoře je jim majetek konfiskován.

rok 1575

Císař Maxmilián vydává 4.září majestát, kterým městečku Říčany a obyvatelům v něm, nynějším i budoucím, uděluje právo městské pečeti a dvou jarmarků v roce.

rok 1623

připadlo panství Říčany Karlu z Lichtenštejna, který předsedal komisi,jež odsoudila na smrt sedmadvacet českých pánů, účastníků stavovského povstání.

Dále se přes město valila švédská vojska, Napoleonova armáda při ústupu z Ruska, Prusové zpustošili a zničili co se dalo, přehnaly se přes něj selské bouře. To je jen zlomek té nejstarší historie města. Z toho všeho se město vzpamatovalo a vyrostlo do podoby, kterou dnes známe a obdivujeme.

Postaveno na HTML5 a CSS3 - Copyright © 2013-2023 Bezva studio info@bezvastudio.cz | Všechna práva vyhrazena