KČT, odbor Říčany

KČT, odbor Říčany

Oficiální stránky Klubu českých turistů, odbor Říčany

Přhlásit se:

Na tyto stránky se může přihlásit jakýkoliv člen KČT Říčany a pomoci s tvorbou obsahu. Pokud neznáte své přihlašovací údaje napište nám na náš email: kontakty

Kodex turisty

KODEX TURISTY A CYKLOTURISTY

Bezpečnost na turistických značených trasách

většina z nás s intenzitou větší než malou opět vyráží do přírody, většinou pěšky nebo na kole a většinou i po turistických značených trasách. Klub českých turistů (KČT) tyto trasy nejen vyznačuje a udržuje, ale snaží se na nich i podporovat bezpečnost pohybu. Vydal proto následující společný kodex:  „Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i nadále zůstat volně přístupná a při dodržení nutných pravidel pohybu v ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit všem k rekreaci a turistickému i sportovnímu vyžití. KČT se zamýšlí nad bezpečností pěších turistů a cykloturistů na společných trasách tak, aby se ani jedna skupina turistů necítila ohrožena. KČT nepřísluší legislativní řešení, ale přichází s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti.

SPOLEČNÝ KODEX VŠECH TURISTŮ
1. Základním pravidlem je ohleduplnost k ostatním uživatelům cest i k přírodě.
2. Mysli na to, že při kolizi jsme všichni zranitelní.
3. Při nasazených sluchátkách hůře vnímáš zvuky z okolí, buď proto ostražitější.
4. Pro zastávky a odpočinek zvol místo mimo cestu.
5. Své odpadky odnes s sebou.
6. Chraň značení tras, upozorni na jejich závady.
7. Do přírody vyrážíme všichni relaxovat a nikoli se hádat a rozčilovat.

KODEX PĚŠÍHO TURISTY
1. Na společných cestách nechej projíždějícím cyklistům volný pruh k projetí.
2. Při chůzi sleduj provoz před sebou i za sebou a upozorni ostatní ve skupině na průjezd cyklistů.
3. Dej cyklistovi signál, že o něm víš.
4. Hlídej své děti a psy, aby nevběhli náhle cyklistovi pod kolo.

KODEX CYKLISTY
1. Nejezdi po cestách, které jsou označeny jako zakázané pro cyklisty.
2. Ovládej své kolo, kontroluj svoji rychlost a nepřeceňuj svoji technickou a fyzickou zdatnost.
3. Vždy upozorni v dostatečném předstihu ostatní uživatele cesty o svém úmyslu je předjet, aby mohli včas zareagovat.
4. Při míjení pěších turistů sniž rychlost.

Zkuste to dodržovat

Postaveno na HTML5 a CSS3 - Copyright © 2013-2023 Bezva studio info@bezvastudio.cz | Všechna práva vyhrazena