KČT, odbor Říčany

KČT, odbor Říčany

Oficiální stránky Klubu českých turistů, odbor Říčany

Přhlásit se:

Na tyto stránky se může přihlásit jakýkoliv člen KČT Říčany a pomoci s tvorbou obsahu. Pokud neznáte své přihlašovací údaje napište nám na náš email: kontakty

Zájezd do Krakova, Velicky a Zakopaného

Datum konání: 11. 5. 2018 - 13. 5. 2018

Zájezd do Krakova, Velicky a Zakopaného

v čase: Celý den

Vedoucí akce:
Mirka a Pavel Vojtíškovi - vojtisek.ricany@seznam.cz

Krakov,

Kraków, Kraków, Polsko

KČT Říčany pořádá 3 denní autobusový zájezd do polského Krakova, Veličky, Zakopaného s návštěvou památek UNESCO – poutních míst Kalwarie Zebrzydowska, Czestochowa a rodiště Jana Pavla II Wadowice

Termín: květen 2018 (pátek – neděle) 11. 5. – 13. 5. 2018

Program

1. den

Na zájezd vyjedeme v nočních hodinách. V ranních hodinách při cestě do Krakova navštívíme rodiště papeže Jana Pavla II Wadowice a malé městečko Kalwarie Zebrzydowska (UNESCO) Projdeme si klášterní komplex včetně okolních křížových cest.

Zdejší klášter je jednou z nejdůležitějších církevních památek v Polsku. Význam tohoto poutního místa dokládá i zápis celého komplexu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, který proběhl v roce 1999. Kolem poledne přijedeme do Krakova – hlavního města Malopolska, druhého největšího města Polska a dřívějšího královského města, kde se nejvíce ze všech polských měst zachovaly cenné historické památky. Prohlédneme si centrum města – královský hrad Wawel s královskou katedrálou a palácem (71 komnat, sbírky obrazů a nábytku), Rynek Glówny – hlavní náměstí se svéráznou tržnicí Sukiennicí a Mariánským kostelem. Prohlédneme si židovskou čtvrť Kazimierz . V podvečer odjedeme na ubytování do hotelu Felix – večeře v hotelu.

2. den

Po snídani v hotelu přejedeme do polských Tater, kde nás čeká prohlídka městečka Zakopane, které je přezdívané zimním hlavním městem Polska a také je nejvýše položeným městem v zemi. Projdeme se po hlavní třídě Krupówki a okolí, kde je možné obdivovat typické goralské domy. Vyjedeme lanovkou na horu Gubalówka, odkud se ve výšce 1 129 m n.m. nabízí krásný výhled na město i okolní vrcholy Tater. Odpoledne budeme mít volný čas, který budeme moct využít k procházce ke skokanskému můstku Wielka Krokiew, kde se každoročně konají závody světového poháru ve skocích na lyžích. V podvečer se vrátíme zpět na ubytování a večeři a kdo bude mít zájem po večeři bude mít možnost navštívit večerní Krakow .

3. den

Po snídani odjedeme do nedaleké Veličky, kde se nachází jeden z nejstarších solných dolů v Evropě. Projdeme si turistický okruh v dolech dlouhý 2,5 km, který vede až do hloubky 135 m a kde jsou k vidění mimo jiné ze soli tesané místnosti a předměty (např. podzemní kaple s oltářem). Velička byla v roce 1978 zařazena do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kolem poledne navštívíme unikátní poutní místo Čenstochová

Čenstochová (Czestochowa) je hlavním duchovním městem Polska, kam se každoročně vypraví miliony poutníků a turistů. Zdejší klášter Jasná Hora založený v roce 1382 je nejslavnější mariánskou svatyní v zemi a to zejména proto, že ukrývá podobiznu Černé Madony Čenstochovské, které jsou připisovány zázračné schopnosti.

 

V pozdních večerních hodinách (nočních) návrat domů.

Postaveno na HTML5 a CSS3 - Copyright © 2013-2023 Bezva studio info@bezvastudio.cz | Všechna práva vyhrazena