KČT, odbor Říčany

KČT, odbor Říčany

Oficiální stránky Klubu českých turistů, odbor Říčany

Přhlásit se:

Na tyto stránky se může přihlásit jakýkoliv člen KČT Říčany a pomoci s tvorbou obsahu. Pokud neznáte své přihlašovací údaje napište nám na náš email: kontakty

Jílovské zlaté doly

Datum konání: 26. 4. 2014 - 26. 4. 2014

Jílovské zlaté doly

v čase: Celý den

Vedoucí akce:
-

vlaková stanice Jílové u Prahy,

Kabáty 43, Jílové u Prahy,

Trasu započneme od nádračí ČD Jílové u Prahy odkud půjdeme podel kolejí k nejvyššímu železničnímu viaduktu střední Evropy. Budeme pokračovat po naučné stezce Jílovské zlaté doly na které se nachází i první dvě štoly:

Štola sv. Antonína Paduánského – Trasa pro návštěvníky je výjimečná nejen v Jílovém, ale i mezi ostatními zpřístupněnými důlními díly v naší zemi. Vede totiž ve dvou úrovních, spojení mezi nimi je realizováno systémem sedmi žebříků a povalů v původním úzkém komíně. Navíc není chodba osvětlena, každý návštěvník projde prohlídkovým okruhem se skutečnou hornickou lampou. Velikost dobývek je ze všech tří zpřístupněných štol největší. – vstup: 80 Kč, 40 Kč snížené.

Štola sv. Josefa – Celková délka dosud známých chodeb je 280 m (z toho přístupno je 200 m). Profil chodeb je šikmý, odpovídající uložení hornin (metabazity), s mírným sklonem ve směru k řece Sázavě. – vstup 50 Kč, 30 Kč snížené.

Od štol pokračujeme po značených cestách na rozhlednu Pepř s výhledem na nejen zvlněnou krajinu Povltaví, ale také Velký Blaník, vrcholky Brd i hlavní město Prahu. Dále dojdeme až do Jílového u Prahy, kde si prohlédneme původní románský kostel sv. Vojtěcha a můžeme navštívit i Regionální muzeum v Jílovém u Prahy s vlastivědnou expozicí pro okres Praha – západ se specializací na těžbu zlata v České republice. – vstup: 50 Kč, 25 Kč snížené.

Pokračujeme po NS Jílovské vyhlídky a následně po zelené značce přes Boží skálu k třetí štole:

Štola Halíře – Nová halířská štola, která byla vyražena při posledním velkém geologickém průzkumu jílovského revíru. Představuje ukázku moderních hornických prací a narozdíl od ostatních štol provozovaných muzeem má bezbariérový přístup. – vstup: 80 Kč, 40 Kč snížené.

Odtud je to již jen kousek zpět na nádraží ČD Jílové u Prahy, Kde naši vycházku ukončíme.

Celá tato cesta je dlouhá 10 Km a lze ji zkrátit vynecháním muzea, Boží skály a Štoly Halíže na 7,5 či 6 Km.

Postaveno na HTML5 a CSS3 - Copyright © 2013-2024 Bezva studio info@bezvastudio.cz | Všechna práva vyhrazena